TAKSERING - PRIVAT & NÆRING​

Vi utfører alle typer taksering av fast eiendom.
Alle våre medarbeidere er sertifiserte takstmenn og medlemmer av Norges takseringsforbund.

– Forhåndstakster av eiendom
– Verditakst av selveiet leilighet og bolig
– Verditakster av fritidseiendommer
– Taksering av tomter for næring, bolig og fritidseiendom
– Verditakst av andelsleilighet, borettslagsleilighet og aksjeleilighet
– Verditakst av næringseiendom
– Vurdering av eiendomsportefølje
– Skadetaksering etter brann, vannskade, naturskade
– Skadeskjønn etter brann, vannskade, naturskade med mer.
– Tilstandsvurdering
– Boligsalgsrapport
– Taksering ved arv og skifte
– Vurdering, fastsettelse av festeavgift

SEND EN FORESPØRSEL I DAG!