VI SYNLIGGJØR DINE VERDIER GJENNOM

TRYGGHET - TILLIT - KUNNSKAP

Bedriften har fire ansatte med bakgrunn innenfor ingeniør, murer, malermester og 
tømrer faget. Alle er godt kvalifiserte og oppdaterte innenfor sitt segment av fast eiendom. 

Vi tilbyr alle typer taksering innenfor fast eiendom innenfor følgende områder 

  • Verditakster av boliger, leiligheter, fritidseiendommer, næringseiendommer og tomter 

  • Tilstands-/boligsalgsrapporter for boliger 

  • Eierskiftetakster, skjønn, skadetakster,  

  • Arealmålinger av bygg 

  • Prosjektering og søkefunksjoner, 

  • Prosjekt- og byggeledelse,  

  • Byggelånskontroll 

  • Vurdering av utførte arbeider, overtakelser sammen med oppdragsgiver 

EIERSKIFTESAKER

BISTAND KJØP/SALG

BYGGELÅNSOPPFØLGING

TOMT OG AREAL
PRIVATEIENDOM
NÆRINGSEIENDOM