RÅDGIVNING VED TVISTER

BYGGELÅNSOPPFØLGNING / KONTROLL

– Kontroll på byggeplass av byggeobjekt, fastsettelse av verdi på utført arbeide i forhold til budsjett.

BISTAND VED KJØP OG SALG

– Kontroll av eiendom før kjøp og salg med påvisning av feil og mangler.– Budsjett for utbedring.

ANSVARSRETT

– Ansvarsrett i tiltaksklasse 2, byggkomplett (SØK, PRO, KPR, UTF, KUT, SAM)– Eierskiftesaker– Vi kan her utarbeide en skaderapport, med forslag til utbedring samt kostnadsberegne utbedringsforslaget.

SEND EN FORESPØRSEL I DAG!