OM OSS

BOLIGINSTITUTTET – SIDEN 1954


Firmaet ble stiftet i oktober 1954, sammen med Oslo kommune, banker og andre kredittinstitusjoner som ansvarlige partner. Firmaet skulle være et opplysningskontor for kommunen når det gjaldt enkelt eiendommer i Oslo.Det ble opprettet et arkivblad for hvert enkelt GNR og BNR i Oslo Indre by og tidligere Aker kommune, som inneholdt eiendomsadresse, gnr, bnr, hjemmelshaver, tomtens størrelse, beskrivelse av bebyggelsen med arealer, bygninger og antall etasje mm. Videre skulle alle endringer ved fradeling av tomter, arealer, tilbygg- og ombygg på eiendommen ajourføres.
1989 besluttet Oslo bystyre at kommunen selv skulle overta opplysningsvirksomheten i kommunen, som senere er blitt til dagen INFOBANK. De ansatte kjøpte/overtok derfor virksomheten og har drevet den videre i forskjellige former og antall ansatte/partnere. I dag er vi 4 partnere som jobber helt eller delvis for firmaet, hvorav 3 av oss er selvstendige takstmenn og medlemmer av Norges Takseringsforbund (NTF).

SEND EN FORESPØRSEL I DAG!