BYGG & PROSJEKT

BYGGELÅNSOPPFØLGNING / KONTROLL

– Kontroll på byggeplass av byggeobjekt, fastsettelse av verdi på utført arbeide i forhold til budsjett.

PROSJEKTUTVIKLING

– Rådgivning innenfor prosjektutvikling.

OPPMÅLING

– Oppmåling av arealer etter NS 3940.

PROSJEKTLEDELSE

– Vi gjennomfører en komplett kravspesifikasjon, prosjektering, innhenting av priser, anbudsforespørsel, kontraktsskriving samt nødvendig kontroll av gjennomføringen, sluttkontroll og overtagelse.


– Budsjettkontroll og økonomikontroll samt sluttoppgjør.

BYGGELEDELSE

– Byggherrens representant på byggeplassen.
– Teknisk og håndverksmessig kontroll.

STYRING OG KONTROLL AV TILLEGG, ENDRING OG ØKONOMI

– Kontroll av fremdrift.
– Ferdigbefaring og overtakelsesforretning.

SEND EN FORESPØRSEL I DAG!